Koha Finnish - Koha Suomi

Suomessa on tällä hetkellä viisi Koha asennusta:

  • Valamon luostarikirjasto
  • Kuopion taidemuseon kirjasto
  • Maailmanmusiikin keskuksen kirjasto Helsingissä
  • Hailuodon kunnankirjasto
  • Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta

Järjestelmien käyttö vaihtelee. Osassa kirjastoja järjestelmä on tuotantokäytössä tai niissä ollaan siirtymässä tuotantokäyttöön, kun taas osassa kysymyksessä on järjestelmän testaus. Humanistisen tiedekunnan käytössä olevaa järjestelmää on käytetty apuna luetteloinnin opetuksessa informaatiotutkimuksen opiskelijoille muutaman vuoden ajan.

Käyttöliittymien käännökset

Koha 2.2:lle on olemassa suomennetut käyttöliittymäpohjat (Intranet+OPAC) ja Koha 3:n käyttöliittymien suomentaminen on suunnitteilla.

 
finnish.txt · Last modified: 2009/12/01 05:43 by pasik
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki