Zintegrowany system biblioteczny "Koha" http://www.koha.org

http://www.koha.org/images/intranet-frontpage.jpg

Oprogramowanie to jest na licencji GNU GPL powszechna_licencja_publiczna. Jest tworzone przez 45 ludzi wywodzących się z wielu środowisk bibliotekarskich i nie tylko. Koncepcja jest taka, że jeśli potrzebna jest implementacja jakiejś żądanej funkcji i znajdą się ludzie, którzy potrafią taką funkcję dopisać do programu to zostaje ona dodana to pakietu. We Francji znaleźli się nawet tacy, którzy zapłacili za to, by dołączyć obsługę UNIMARC. System jednak jest niekomercyjny i rozwija się dzięki szeroko pojętej otwartości i bezinteresowności.
Koha jest owocem pracy wolontariuszy, dwóch lat ciężkiej pracy Katipo Communications oraz wsparcia finansowego od Hrowhenua Library Trust oraz innych bibliotek. System został stworzony w roku 1999, a pierwsza biblioteka zaimplementowała go w styczniu roku 2000. Od tego momentu rozpoczęto produkcję kodu źródłowego i osiąga on coraz większy poziom funkcjonalności oraz zgodności ze standardami, jak np. dotyczącymi międzynarodowego rekordu bibliograficznego, katalogowania w standardzie MARC oraz Z39.50. !Urosła również nasza grupa deweloperów wywodzących się z czterech kontynentów oraz kilku języków świata. Oto piękno wolnego oprogramowania - wszyscy zainteresowani mają powody, by tworzyć System Biblioteczny. !Pracując razem potrafili stworzyć coś daleko bardziej użytecznego aniżeli to, co mogliby osiągnąć w pojedynkę.
[[Wiadomości bieżące]] <== Czytaj

Podstawowe funkcje systemu


Oprogramowanie składa się z czterech podstawowych modułów:
  1. !Wypożyczalnia
  2. Gromadzenie
  3. Czytelnicy
  4. Katalog

Dodatkowo istnieją

  • Raporty i Rachunki oraz
  • Parametry Systemu.

Najlepiej zobaczyć witrynę próbną, której założeniem jest, aby każdy mógł doświadczyć działania tego oprogramowania na żywo. [http://koha.org/drive/ Witryna Próbna] !Należy podać nazwę użytkownika “hdl” oraz hasło “testing”. [http://koha.athenscounty.lib.oh.us/ Przykład na żywo z USA] - poszukaj “Bible”. !Więcej informacji na temat “Koha” będzie można uzyskać, gdy opiszemy po polsku ten program. Po to powstaje ta strona. W chwili obecnej, tj. 10 lutego 2004 istnieje [http://koha.org/mailing/ lista dyskusyjna w języku angielskim]. Oraz kanał #koha Internet Relay Chat irc.katipo.co.nz, port 6667. !Każdego dnia i prawie o każdej porze znajdują się tam osoby, które mogą pomóc i odpowiadają chętnie na wszystkie pytania. Mamy tę dobrą sytuację, że w większości są to bibliotekarze z Francji, Włoch, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Kanady oraz USA i nie ma problemu ze strefą czasową; bez względu na porę dnia zawsze ktoś jest. !Oprócz głównej strony internetowej wiele informacji na temat systemu można wyczytać na powszechnie dostępnym systemie Wiki: [http://www.saas.nsw.edu.au/koha_wiki/ Biuletyn Ogólnie Dostępny] [http://ebib.oss.wroc.pl/techno/index.php?koha Kolekcja źródeł] na temat Koha na stronie EBIB (Serwis dla bibliotekarzy i specjalistów informacji) Koha doczekała się [http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/kaminski.php obszernego opisu w EBIB]

Program można pobrać z [http://sourceforge.net/projects/koha serwera sourceforge.net] Zapraszam do współtworzenia polskiej wersji. !Ukazała się już (dnia 24 Marca 2004r.) wersja produkcyjna koha 2.0 posiadająca wersję polską OPAC oraz INTRANET. Istnieje jednak potrzeba, aby nanieść odpowiednie poprawki. Aby włączyć się w stan aktualnych prac nad wersją polską należy zainstalować oprogramowanie z systemu CVS na sourceforge.net (gałąź HEAD !). INTRANET zawiera 1365 wyrażeń do przetłumaczenia, z czego ukończonych jest 99%. OPAC zawiera 201 wyrażeń, z czego 99,5% zostało przetłumaczonych. Na chwilę obecną wersja 2.0.0 posiada zadowalający stan przetłumaczonych komunikatów.

Sprawy dla deweloperów

PoloniZacja - jak tłumaczyć pliki tmpl? NoweFunkcje - dodawanie nowych funkcji, np. MARC-BN OpisSystemu - Różne informacje, które pomagają zrozumieć jak działa Koha 2.0 DeInstalacja - Jak odinstalować Koha-2.0 (przydatne, gdy chcemy spróbować nowszej wersji)

!Platformą, na której pracuje Koha jest Linux jako system operacyjny, serwer relacyjnej bazy danych MySQL, serwer stron WWW Apache, oraz język Perl. Wszystkie te składniki są wolnym oprogramowaniem !OpenSource.

Benedykt kb2qzvATpoczta.wp.pl Tłumacz koha 2.0

 
polish.txt · Last modified: 2006/04/04 09:23 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki